กำจัดขนบุปเฟ่ ด้วยเลเซอร์ Gentle YAG - เชอรี่ คลินิก

กำจัดขนบุปเฟ่ ด้วยเลเซอร์ Gentle YAG

กันยายน 9, 2019

กำจัดขนบุปเฟ่ ด้วยเลเซอร์ Gentle YAG

ถึง 31 ตุลาคม 2561

บุปเฟ่ 6 เดือน

   หนวด              ราคา 4,900 บาท
   รักแร้/เครา          ราคา 8,900 บาท
   ขา/บิกินี่            ราคา 15,900 บาท

บุปเฟ่ 1 ปี

   หนวด              ราคา 8,900 บาท
   รักแร้/เครา          ราคา 12,900 บาท
   ขา/บิกินี่            ราคา 25,900 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด