เกี่ยวกับเรา - เชอรี่ คลินิก

Cherie Aesthetic Clinic หรือ เชอรี่ คลินิก

เป็นคลินิกความงามที่ดำเนินงานโดย ทีมแพทย์และผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านความงามโดยเฉพาะ จากศูนย์ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ซึ่งได้เริ่มให้บริการด้านความงาม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน จึงเชื่อมั่นได้ถึงประสบการณ์ด้านความงามที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดย เชอรี่ คลินิก มุ่งเน้นการให้บริการ

ด้านความงาม ที่หลากหลาย และคำนึงถึงความปลอดภัย ในทุกขั้นตอนเป็นหลักสำคัญ จึงเรียกได้ว่ามาตรฐานของ เชอรี่ คลินิก นั้นเปรียบเสมือน “โรงพยาบาลความงาม” ที่กระจายตัว

ไปยังสถานที่ต่างๆ ให้ลูกค้าเข้าถึงความสวยแบบปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

 

เชอรี่ คลินิก พร้อมให้บริการด้านความงามและผิวพรรณแบบหลากหลาย ครอบคลุมทุกรูปแบบของปัญหาผิวพรรณ ความงามการปรับรูปหน้า หรือจะย้อนวัยผิวให้ดูอ่อนเยาว์ ด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว และได้รับมาตรฐานผ่านการรับรอง จากนานาประเทศทั่วโลก ส่วนของผลิตภัณฑ์และยาที่ใช้ภายในคลินิกทุกประเภท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

จากองค์การอาหาร และยาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในทุกๆการตรวจรักษาและการทำหัตถการ จะกระทำโดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยเฉพาะ

ซึ่งแพทย์ของทาง เชอรี่ คลินิก ทุกท่านมีประสบการณ์สูงในการรักษาปัญหาด้านความงามมา เป็นเวลานาน สามารถให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามด้านความงามได้อย่างครบถ้วน

 

ไม่เพียงบริการด้านความงามและผิวพรรณเท่านั้น ทาง เชอรี่ คลินิก พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่ง (การผ่าตัดด้านความงาม) ทั้งการผ่าตัดเล็ก เช่น การเสริมจมูก

ทำตา 2 ชั้น เป็นต้น หรือจะเป็นส่วนของการทำผ่าตัดใหญ่ เช่น การเสริมหน้าอก การแปลงเพศ เป็นต้น โดยในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบของทุกบริการ คุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา ทั้งก่อน-หลังอย่างละเอียด และมีการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ  ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ในระดับสากล (JCI) พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา

จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณ ได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน และพร้อมจะ “สวยอย่างมั่นใจ และปลอดภัย” ได้ที่ เชอรี่ คลินิก แห่งนี้

 

ในเครือบางปะกอก-01
กำธร ศิริพันธ์

DR.KAMTHORN  SIRIPHAN, M.D
ผู้บริหาร เชอรี่ เอสเทธิค แอนด์ เฮลธ์ จำกัด

แพทย์ด้านความงามและศัลยกรรมผิวหนัง
ภาษา:    ไทย-อังกฤษ
คุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน: 
– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรฯ
– ประกาศนียบัตรเลเซอร์ผิวหนัง Skin Laser Center of New Jersey , USA :
– ประกาศนียบัตรศัลยกรรมผิวหนัง และศัลยกรรมเลเซอร์ National Skin Center, Singapore. :
– Board certify in Aesthetic Medicine ,AAAM (USA) :
– Board certify in Anti-Aging Medicine ,France.
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรเลเซอร์ผิวหนัง Skin Laser Center of New Jersey , USA
– ประกาศนียบัตรศัลยกรรมผิวหนัง
– และศัลยกรรมเลเซอร์ National Skin Center, Singapore.
– Board certify in Aesthetic Medicine ,AAAM (USA)
– Board certify in Anti Aging Medicine ,France.
– Trainer for VASER Liposuction
– Trainer for Facial Design Trainer for Botox, Filler, Thread Lifting, Laser

สาขาเชอรี่คลินิก ในปัจจุบัน:

สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ                                           เปิดเป็นสาขาแรก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สาขาเดอะมอลล์ บางแค                                           เปิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สาขาเมกาบางนา                                                      เปิดเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สาขาโรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2                      เปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์              เปิดเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา                  เปิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560